Forældreworkshops

 

På workshoppen får forældrene teori og træning i at bruge de nye værktøjer fra den positive psykologi til at støtte deres børns udvikling og læring. På det overordnede plan arbejder vi med emner som det udviklende mindset, udfoldelse af potentialet, selvdisciplin og robusthed. På det mere praktiske plan arbejder vi eksempelvis med, hvordan forældre skaber fornuftige rammer for børnenes brug af sociale medier og computerspil.

Workshoppen holdes af Annette Raunsholt, der er uddannet i positiv psykologi og konfliktmægling i samarbejde med Jan Lindahl, der er uddannet lærer og familieterapeut eller underviser og ungecoach John Mejlgren.

Prisen for en 2 timers workshop for op til 50 deltagere er kr. 5.000,00 + moms + transportomkostninger (ved workshops uden for Københavns området)

Vi kommer gerne til et møde, hvor vi kan uddybe formål med og indholdet af workshoppen.